“นายกไพลิน” ประธานมอบทุนการศึกษา ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ 42 ทุนๆละ 5,000 บาท

นางไพลิน โตอิ้ม  นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ, นครสวรรค์  สนับสนุนร่วมมอบทุนการศึกษาทั้งหมด 42 ทุนๆละ 5,000 บาท ในฐานะประธานอุปถัมภ์สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพ เพื่อประเทศชาติ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาผู้สื่อข่าว,ช่างภาพ  ณ ศูนย์ประชุมใหญ่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม. วันที่ 12 ตุลาคม 2562

โดยทางสมาคมสหพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพ เพื่อประเทศชาติ  เล็งเห็นความสำคัญในการนำเสนอ ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ดีที่ เป็นประโยชน์ทำ ให้ผู้ประกอบการ ประชาชนและสังคมส่วนรวม มีผลในการดำเนินการชีวิตสังคมเศรษฐกิจดีขึ้น

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สื่อมวลชนและช่างภาพ  จึงได้จัดมอบทุนการศึกษาเล่าเรียนให้แก่บุตรธิดาผู้สื่อข่าว,สื่อมวลชนซึ่งเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ สื่อมวลชนและช่างภาพ เพื่อประเทศชาติ

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนในบางส่วน ที่จะได้มีการศึกษาที่ดีและได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลัง กำลังใจในอนาคต ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางไพลิน โตอิ้ม  นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ, นครสวรรค์  สนับสนุนราวมมอบทุนการศึกษาทั้งหมด 42 ทุนๆละ 5,000 บาท

ธนิศา   (พัช)    รายงาน

Related posts