นครสวรรค์. //. การอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลชั้นสูง “The Modern Football coaching Cirtificate Course”.

นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลชั้นสูง “The Modern Football coaching Cirtificate Course” ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

โดยมีอาจารย์ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ วิทยากรหมายเลข 1 ของประเทศไทย เป็นผู้ถ่ายทอดศาสตร์ลูกหนังให้กับผู้เข้ารับการอบรม

ดร. สมเจตร์ รอดนารายณ์

Related posts