จ.อุทัยธานี… !!@ โรงพยาบาลอุทัยธานีร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด…!! ☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 10 ต.ค. 2562 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด

โดยมี แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ร่วมกันรณรงค์การใช้สารและนำเข้าสารเคมี 3 ชนิด เนื่องด้วยกระแสการเรียกร้องของสังคมรวมทั้งบุคลากรด้านสุขภาพ ที่ออกมาสนับสนุนและร่วมรณรงค์ให้รัฐบาลยกเลิกการนำเข้า และห้ามจำหน่ายสารพิษทางการเกษตร 3 ชนิด คือสารฆ่าหญ้าพาราควอต สารฆ่าแมลงคลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งปัจจุบันมีอย่างน้อย 51 ประเทศทั่วโลก ยกเลิกการใช้ พาราควอต รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่าง ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอสนับสนุนการรณรงค์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ และขอสนับสนุนรัฐบาลให้ดำเนินการยกเลิกหรือแบนสารพาราควอต คลอร์ไฟริฟอส และไกลโฟเซต และขอเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้ป่วยและญาติรวมทั้งประชาชนทั่วไป ยกเลิกการนำมาใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด เนื้องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและลดความรุนแรงผลกระทบของสารเคมีต่อร่างกายมนุษย์ เพื่อไม่ให้มีสารอันตรายต่อสุขภาพ จากการเก็บข้อมูลพบว่าทุกปีมีคนป่วยจากการใช้ยาฆ่าหญ้าจำนวน 14,000 คน และเสียชีวิตมากว่า 600 คน/ปี ในขณะนี้โรงพยาบาลอุทัยธานีจะร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร ทั้ง 3 ชนิด(พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต) ///…

วินัย ชำนาญปืน & สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว/รายงาน 061-1828363

Related posts