นครสวรรค์// กลุ่มคณิตศาสตร์โรงเรียนนครสวรรค์นำครูเกษียณทัศนศึกษา

นายบุญทอม. วุฒิกมลปรีดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2562 นี้ครูคณิตศาสตร์เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 คน คือ ว่าที่ ร.ต.สุรพล. ชาญสมร ครูเตือนใจ เก่งกิตติภัทร ครูวิลาวรรณ. ศรีทอง และครูสวัสดิ์. จันทา ซึ่งเป็นบุคลากรหลักและมีศักยภาพสูง แต่ละท่านได้ปฎิบัติการสอนมากว่า 30 ปีทุกคน


คณะครูในกลุ่มฯจึงเห็นความสำคัญจึงจัดทัศนศึกษาระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรีและชลบุรี โดยศึกษาดูงานที่บ้านไร้แผ่นดิน จุดชมวิวเนินนางพญา หาดคุ้งวิมาน หาดจ้าวหลาว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิธีมุทิตาจิตพร้อมการแสดงสร้างความสนุกสนานและประทับใจกับผู้เกษียณและผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน

ภาพ/ข่าว   ครูเฉลิม รอดหลง

Related posts