นครสวรรค์// จัดพิธีอำลาการเกษียณอายุราชการให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพลังยิ่งใหญ่

นายสมพงษ์. บุญงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพลัง อ.บรรพตพิสัย เปิดเผยว่าได้ย้ายมาบริหารโรงเรียนแห่งนี้เป็นเวลา10ปี ได้รับความร่วมมือจากครู ผู้กครองนักเรียน ชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและศิษย์เก่าเป็นอย่างดีในการพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดเช่น การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การสร้างเสาธงชาติ การสร้างอาคารทรงไทย การรสร้างรั้วโรงเรียน ฯลฯ และวันนี้ได้จัดกิจกรรมการแสดงของเพื่อนครูผู้ปกครองนะกเรียนและการแสดงชุดกลองยาวของนักเรียน


ในท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณเพื่อนครูและบุคลากรที่ร่วมงานกันมาด้วยดีฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วนกันจนถึงเส้นชัย ขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ให้การสนับทุกเรื่องที่ผ่านมา หากมีโอกาสจะได้รับใช้ผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ผู้อำนวยการครูไทยหัวใจนักกีฬา กล่าวในที่สุด

ภาพ/ข่าว  ครูเฉลิม รอดหลง

Related posts