นครสวรรค์// ไลออนส์นครสวรรคัวันคล้ายวันเกิดห้สมาชิก

ไลออนส์พิสิฎฐ์. สุพิชญางกูร นายกสโมสรลออนส์นครสวรรค์ ปีบริหาร 2562-2563. เปิดเผยว่าตามธรรมเนียมปฎิบัติของสโมสรเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกจะมีการจัดพิธีเป่าเค๊กวันคล้ายวันเกิดให้

โดยวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ไลออนอดุลย์. ศรีประทักษ์ เฮียตง” อุปนายกที่ 1 โดยมีสมาชิกไลออนส์ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอย่างพร้อมเพียง สร้างความประทับใจให้เจ้าของวันคล้ายวันเกิดยิ่งนัก

ภาพ/ข่าว ครูเฉลิม รอดหลง

Related posts