นครสวรรค์ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 พร้อมเชิญชวนสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองตลอดสัปดาห์

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้ เหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
-เวลา 06.30 น. ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน เดินทางถึงบริเวณงาน
-เวลา 07.00 น. ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน , จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย , จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
-เวลา 07.30 น. ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ร่วมงานตักบาตรพระสงฆ์
-การแต่งกาย ข้าราชการ /เครื่องแบบปกติขาว , ประชาชน ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง
เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำข้าราชการ ประชาชน นักศึกษา ร่วมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน (3 ครั้ง) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
เวลา 19.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและประชาชน ร่วมถวายบังคม (3 ครั้ง) พร้อมกับประธาน , ร่วมจุดเทียน และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที
-พร้อมทั้งเชิญชวนชาวนครสวรรค์ สวมใสเสื้อผ้าโทนสีเหลืองตลอดสัปดาห์
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมตามศาสนา ที่ ศาสนิกชนนับถือ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นใดที่เป็นการน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจ อันใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติ
***************


เผยแพร่โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

Related posts