กอ.รมน. ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล

พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ผู้แทน กอ.รมน. ร่วมกับ กรมศุลกากร โดย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร , สำนักงาน ป.ป.ส. และ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมสินค้าผ่านแดน ณ ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อ 4 ต.ค.62 โดยสามารถจับกุมสินค้าผิดกฏหมาย “เมล็ดฝิ่น” น้ำหนัก 170 ตัน มูลค่าของกลางกว่า 25 ล้านบาท ซึ่งเมล็ดฝิ่นที่ตรวจพบ มีสารเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 โดยของกลางที่ยึดได้ประเทศกำเนิดคือประเทศอัฟกานิสถาน ต้นทางบรรทุกจากประเทศปากีสถาน ผ่านแดนประเทศไทย(ท่าเรือแหลมฉบัง-ด่านแม่สอด)ปลายทางประเทศพม่า


ในการแถลงข่าวครั้งนี้ พล.ท.กิตติธัชฯ ได้กล่าวว่า กอ.รมน.ขอขอบคุณและชื่นชมในผลงานของกรมศุลกากร สำนักงาน ป.ป.ส. ,กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนตาม นโยบายของรัฐบาล

กิตติคุณ นครสวรรค์

Related posts