นครสวรรค์ // ส่วนบริหารจัดการน้ำ ที่ 3 ติดตั้งสูบน้ำจากคลองบางเยี่ยวส่งไปยังบึงระหารน้ำใสและบึงกระจังงาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้ นายยุทธนา ชมวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง โดยจัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งสูบน้ำจากคลองบางเยี่ยวส่งไปยังบึงระหารน้ำใสและบึงกระจังงาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

ในพื้นที่หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดวิกฤตฝนทิ้งช่วง ทำให้ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค การช่วยเหลือในครั้งนี้มีผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 520 หลังคาเรือน จำนวน 2,000 คน พื้นที่การเกษตร 9,800 ไร่


ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย กรมทรัพยากรน้ำ มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการ

ภาพ/ข่าว.  นายช่างสมบูรณ์ ใจมอย

Related posts