นครสวรรค์. // ยินดี คศ.3 รับครูใหม่

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่าจากการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ ปรากฏว่ามีคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับคำสั่งเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 10 คน

ประกอบด้วย นางสาวสุขุมาลย์ จันทร์พุฒิพงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, นายสุรินทร์ ดำรงโภวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, นายมานพ ทองเกษม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, นางสุรีย์ จันทร์เปีย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, นางสาวเกษศิรินทร์ เซ็นบัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, นายสามารถ สุขเกษม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, นางสมพิศ สิทธิพิสัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, นายธิติพงษ์ มาสี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, และนายธรธร เพ็งผจญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นอกจากนี้ยังมีครูที่สอบรรจุเข้ารับการเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนนครสวรรค์ อีก 4 คน ได้แก่ นางสาวเจนจิรา นิลพัส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,นางอัญญรัตน์ สอนทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, นางจุฑาทรัพย์ นับเงินอนันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, และนายปิยพล มุขสูงเนิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


“สำหรับการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ ยังมีคณะครูอีกหลายคนที่รอการประกาศผล คาดว่าน่าจะมีคำสั่งออกมาอีก ส่วนครูที่สอบบรรจุรับราชการเป็นครูผู้ช่วยในเบื้องต้นได้มา 4 คนเพื่อทดแทนอัตราครูที่เกษียณอายุราชการ โดยยังมีอัตรามาทดแทนไม่ครบ คาดว่าน่าจะมีครูใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนครสวรรค์อีก ซึ่งต้องรอผลจากการขอย้ายประจำปีต่อไป” นายพันศักดิ์ กล่าวในที่สุด

ภาพ/ข่าว. ครูเฉลิม  รอดหลง

Related posts