นครสวรรค์ /// ชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการขุดเอาดินบริเวณสระหลวงไปขาย

เมื่อ ๐๗๑๔๐๐ มี.ค.๖๐ หมู่ รส. อ.บรรพตพิสัย ร้อย รส.ที่๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ นาย กษิดิศ รัตนพันธ์ ปอ.งานศูนย์ดำรงธรรม นายชยพล อินนอก ปอ.ฝ่ายความมั่นคง (หัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็ว) พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๑ ต.ด่านช้าง สมาชิก อส.อ.บรรพตพิสัย ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสระหลวงในเขตพื้นที่ ม.๑๑ ต.ด่านช้าง เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการขุดเอาดินบริเวณสระหลวงไปขาย ผลการตรวจสอบพบว่า ขณะนี้ได้มีการดำเนินการโครงการขุดลอกสระของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๘ กำแพงเพชร จึงได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้รับผิดชอบคือ นายไพทูล ปันขื่น(ผอ.ส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ทราบว่ามีการขออนุญาตขนดินออกจากบริเวณเพื่อไปส่งยังวัดคลองวิไลเท่านั้น ซึ่งทางวัดมีหนังสือขออนุญาตถูกต้อง แต่กรณีที่ถูกร้องเรียนตนคิดว่าผู้ร้อง(ไม่เปิดเผยชื่อ)เกิดความเข้าใจผิด จึงรับว่าในวันพรุ่งนี้ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ จะเดินทางมาเพื่อประชาคมชี้แจงให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบรายละเอียดของโครงการอีกครั้ง

ภาพ/ข่าว      ปชส.ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑)

มนตรี มั่นคงดี  ผู้อำนวยการสำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์  รายงาน

Related posts