นครสวรรค์ /// ทหารจัดตั้งจุดตรวจ ดูแลความเรียบร้อยเขตเทศบาลชุมแสง

เมื่อ ๐๕๑๒๐๐ – ๐๖๑๒๐๐ มี.ค. ๖๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ชุมแสง จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.ชุมแสง และฝ่ายปกครอง อ.ชุมแสง

จัดตั้งจุดตรวจ ,ลาดตระเวนตรวจเขตเทศบาลเมืองชุมแสงและ รปภ.สถานที่สำคัญ จำนวน ๑ พื้นที่

๑) เส้นทาง/ พื้นที่  : ป้อมสายตรวจวัดแสงธรรมติดถนน นว.-ชุมแสง-บางมูลนาก ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จว.น.ว.

๒) สถานีบริการนำ้มันพีที

๓) ลาดตระเวนตรวจเทศบาลเมืองชุมแสง

(๑)ห้วงเวลา ๐๕๑๒๐๐ – ๐๖๑๒๐๐ มี.ค. ๖๐

(๒)การจัดกำลัง :  จำนวน ๑๘ นาย

ทหาร ชป.อ.ชุมแสง (ร้อย.รส.ที่ ๑ มทบ.๓๑) กำลังพล ๑๘ นาย (น.๑, ส.๑๗) ผู้รับผิดชอบ พ.ต.เรวัตร  กลิ่นหอมโทร ๐๘-๖๒๐๓-๖๐๐๙

ตำรวจ  สภ.ชุมแสง กำลัง ๗ นาย

พลเรือน อส.อ.ชุมแสง กำลัง ๗ นาย

(๓) ผลการปฏิบัติ/ท่าทีประชาชน : ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เหตุการณ์ปกติ

ภาพ/ข่าว      ปชส.ร้อย.รส.ที่ ๑  (มทบ.๓๑)

มนตรี มั่นคงดี  ผู้อำนวยการ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์  รายงาน

Related posts