จังหวัดอุทัยธานี…!!@ เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นางสาวมยุรีย์ หนองกาวี รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ดร.พลภัทร โตส้ม ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนำเงินรายได้จากค่าสมัครไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งข้าราชการ พนักงานของรัฐ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า 1,000 คน


สำหรับเส้นทาง เดิน – วิ่ง ประกอบด้วยระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัครจำนวน 150 บาท เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาฯ และบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม เป็นค่าเสื้อและค่าเหรียญที่ระลึก จำนวน 150 บาท ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ท้องถิ่นอำเภอทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และที่ชมรมวิ่งเมืองพระชนกจักรี ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562 …/

/ วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061 – 1828363

Related posts