จ.อำนาจเจริญ…!!@ พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นายกรกฤช เลิศพรหมคุณ ปลัดอำเภอ และฝ่ายปกครองตำบลดงบัง ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์

ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลดงบัง จำนวน 150 ชุด และร่วมกันชี้แจงการช่วยเหลือประชาชน ภายหลังน้ำลด ทั้งด้านการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ นายอุเทน กาเผือก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง และนายชัยวัฒน์ พันธุมา กำนัน ต.ดงบัง ได้ชี้แจงว่าได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วปรากฎว่า
1.ถนนลูกรังเสียหาย 6 สาย
2.สะพาน 1 แห่ง
3.ที่นาเสียหาย 5,131 ไร่
โดยจะได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือต่อไป
อนึ่งในการช่วยเหลือครั้งนี้ คุณญาณีนาถ เข็มนาค อดีต สว. จ.อำนาจเจริญได้ร่วมกิจกรรม และให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วย …

.วิภาวรรณ สงวนพันธุ์ ภาพ/ข่าว/รายงาน

Related posts