เชียงใหม่ //. บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณพรปริญญา สุขวัฒนา บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนอายุรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และ รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts