เชียงใหม่ // โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงาน “เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย”

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร ทีมหัวหน้าแผนกโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และทีมบริหาร ตัวแทนจากบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย”

เพื่อเป็นการขอบคุณทาง บริษัทประกันชีวิตในโอกาสให้ความไว้วางใจให้โรงพยาบาลได้ดูแลสุขภาพแก่ผู้รับบริการมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนบริษัทประกันชีวิต ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แต่ผู้รับบริการ

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พญ.รัตติยา ชีวเกรียงไกร แพทย์ชำนาญเฉพาะทางมะเร็งวิทยาและโลหิตวิทยา ให้ความรู้ ข้อมูลสุขภาพ เรื่อง “มะเร็งร้าย…ภัยใกล้ตัว”แก่ตัวแทนประกันฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง ณ ห้องประชุมศูนย์กายภาพบำบัด โครงการเชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ลิงค์เว็บไซต์ ‭http://www.chiangmairam.com/news_detail/317‬

Related posts