นครสวรรค์ //. สมาคมธุรกิจท่องเทียวฯ เชิญเที่ยวชมทุ่งหินเทิน หนุนการท่องเที่ยวชุมชน โอท็อป นวัตวิถี .

นางสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหารนครสวรรค์ และ นางกานต์สิรี สุขทวี เหรัญญิกสมาคมฯเชิญเที่ยวชมความมหัศจรรย์สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  “ทุ่งหินเทิน” สนับสนุน ชุมชนท่องเที่ยว โอท้อป นวัตวิถี อำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์

“ทุ่งหินเทินนครสวรรค์ “เป็นทุ่งหญ้าเชิงเขาที่มีกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่ ตั้งวางซ้อนกันอยู่หลายแห่ง หลายรูปแบบ กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ในลักษณะที่สัมผัสกัน เพียงเล็กน้อยเหมือนมีคนจับวาง นับเป็นสวนหิน ธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา เป็นปรากฏการณ์ ทางธรณีวิทยาในหินชั้น มีการผุพังสึกกร่อน ซึ่งให้ภูมิลักษณ์ ที่สวยงาม ในรูปแบบหินทรงตัว หินที่มีรูปร่าง และขนาดต่างกันมาก วางซ้อนกันในแนวดิ่ง ด้วยจุดศูนย์ถ่วงที่พอดี กระจัดกระจายเป็นกลุ่มๆ เต็มท้องทุ่ง

ธนิศา. (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts