นครสวรรค์ // (มีคลิป) แจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

เมื่อ ๐๓๑๒๔๕ มี.ค.๖๐  พล.ต.บุญยืน  อินกว่าง ผบ.กกล.รส.จว.น.ว./ผบ.ศบภ.มทบ.๓๑ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง เดินทางมาเป็นประธานในการแจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ บริเวณลานหน้าศาลาการเปรียญวัดบ้านไร่ ม.๓ ต.พระนอน

โดยมี นายเฉลียว  ภู่จำรูญ นายก อบต.พระนอน,ชาวบ้าน,คณะครู,อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่มาร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ศบภ.มทบ.๓๑ ได้รับการประสานและขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจาก อบต.พระนอน ซึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่ ม.๑,ม.๒ และ ม.๓ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ประกอบกับในห้วงเวลานี้กำลังเข้าสู่ภาวะฤดูแล้ง ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำดื่ม,น้ำใช้ ในการนี้ ศบภ.มทบ.๓๑ ได้นำรถบรรทุกน้ำ และ รด.จิตอาสา ร่วมกันออกแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านตามหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งชาวบ้านต่างชื่นชมและดีใจที่มีหน่วยงานทหารเข้ามาให้การช่วยเหลือประชาชน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว      ปชส.ร้อย.รส.ที่ ๑  (มทบ.๓๑)

มนตรี มั่นคงดี   บก.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์   รายงาน

Related posts