เชียงใหม่ // บริจาคเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 5 เครื่อง รวมมูลค่า 65,170 บาท

คุณวันทนา พรมเทศ และครอบครัว บริจาคเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 5 เครื่อง รวมมูลค่า 65,170 บาท ให้แก่หอผู้ป่วยพิเศษบุญสมฯ 7 งานการพยาบาลพิเศษเฉพาะทาง เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ ไตและตับ โดยมี ผศ.นพ. วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts