นครสวรรค์ // (มีคลิป) ทหารร่วมหัวหน้าส่วนราชการประชุมฯ

เมื่อ ๐๒๐๙๐๐ มี.ค.๖๐ กกล.รส.จว.นว.โดย พ.ท.เฉลิมชาติ สุขเกษ ผบ.ช.พัน ๔ มอบหมาย ร้อย.รส.ที่ ๓ ( อ.ชุมตาบง ) ช.พัน.๔ จ.นครสวรรค์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานรัฐวสาหกิจ,ผู้อำนวยการสถานศึกษา,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านอำเภอชุมตาบง ประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหินเทิน ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง

ทางชปฯ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ๑.การให้ข่าวสารเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ช่วยกันดูแลชาวบ้านที่เข้าใจผิดให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ ๒.ขอความร่วมมือกับผู้เข้าร่วมประชุมให้ช่วยดูแลชาวบ้านผู้ที่จะไปร่วมกับวัดธรรมกายหรือผู้ที่ไปร่วมแล้วให้กลับภูมิลำเนาตนเองเพื่อให้ประเทศสงบ โดยมีนายยงยุทธ สุขศิริ ( นายอำเภอชุมตาบง ) เป็นประธาน ผลปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว      ปชส.ร้อย.รส.ที่ ๓ (มทบ.๓๑)

มนตรี มั่นคงดี  บก.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์  รายงาน

Related posts