นครสวรรค์ /// นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ นำคณะร่วม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “ไหว้พระ ชมธรรมชาติงาม นามเมืองตาคลี” ประจำปี 2562 ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

คุณสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์ ,กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกรรมการ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สภาวัฒนธรรมอำเภอตาคลี “ไหว้พระ ชมธรรมชาติงาม นามเมืองตาคลี” ประจำปี 2562 ของสภาวัฒนธรรม  อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พื้นที่อำเภอตาคลี นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางธรรมชาติของอำเภอตาคลี ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ นำประชาชนกราบไหว้พระเกจิหลวงพ่อชื่อดัง  ขับเคลื่อนและสนองนโยบายรัฐบาล ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยและค่านิยม 12 ประการด้านศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่สืบสานกันมาแต่อดีตโบราณ

วัดหนองโพ อยู่ที่ตำบลหนองโพอำเภอตาคลี เกิดขึ้นพร้อมกับ บ้านหนองโพธิ์ หลวงพ่อรอด ผู้เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน อบรมสั่งสอน ชาวบ้านทั้งทางโลก และทางธรรม หลวงพ่อเดิม ได้มาสร้างความรุ่งเรือง ให้กับวัด และชุมชน ปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อเดิม ภายในองค์ระฆังชั้นล่าง พระมหาธาตุเจดีย์ ปัจจุบัน มีพระครูนิปุณพัฒนวงศ์ เป็นเจ้าอาวาส

วัดสว่างวงษ์คณะกิจ อยู่ที่ถนนตาคลี อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบัน พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์(หลวงพ่อนงค์ สุธีโร) เจ้าคณะอำเภอตาคลีเป็นเจ้าอาวาส และเมื่อพูดถึงวัดสว่างวงษ์ ทุกคนจะนึกถึงเรือนไทยที่มีความสวยงามซึ่งเรือนไทยหมู่นี้ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์เรือนไทยเพื่อให้สาธุชนได้เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมโดยนำต้นแบบมาจากอยุธยา

วัดเขาถ้ำบุญนาคอยู่ที่หมู่11ตำบลตาคลีหลวงปู่สี ฉนฺทสิริ เป็นเกจิอาจารย์ที่มีอายุยืนยาวกว่าร้อยปี มีวัตถุมงคลเป็นที่ต้องการของพุทธศาสนิกชนปัจจุบันมีพระอธิการเสกสรร ปิยธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส

วัดช่องแคร์ตั้งอยู่ตำบลพรหมนิมิตอำเภอตาคลี ทุกคนจะนึกถึง “หลวงพ่อพรหม ถาวโร”เกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งมีวิชาไสยศาสตร์และอาคมซึ่งเรียนมาจากหลายอาจารย์ ปัจจุบันร่างท่านบรรจุในโลงแก้วและมีการจัดงานแจกทานต้มยาทุกปีปัจจุบันมีพระครูนิวิฐปัญญากรเป็นเจ้าอาวาส

วัดจันเสนอยู่ในเขตเมืองโบราณจันเสนสันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวาราวดีมีคูเมืองเป็นเนินดินโดยรอบ พระครูนิสัยจริยคุณ อดีตเจ้าคณะอำเภอตาคลี เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ รวบรวมแรงศรัทธาสร้าง “พระมหาธาตุ เจดีย์ศรีจันเสน” ปัจจุบัน พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเจริญ) เป็นเจ้าอาวาส

ศาลเจ้าพ่อนาคราชจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เดิมเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ที่อยู่คู่ชุมชน จันเสนมาช้านาน โดยเชื่อว่า เจ้าพ่อนาคราช มีอำนาจดูแลทรัพย์ สมบัติ ใต้พื้นดิน ปี 2544 มีการบูรณะศาลครั้งใหญ่ ใช้เวลาก่อสร้าง 8 เดือนต่อมามีการสร้างอาคารต่างๆ เพิ่มอีก 4 อาคารปัจจุบัน หมี่อาจารย์แห้วดูแลศาลเจ้า

วัดหนองสีนวล ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลตาคลี ชาวบ้านจะนึกถึง หลวงพ่อรุ่ง อดีตเจ้าอาวาส ผู้สร้างวัดหนองสีนวล ได้สร้างอุโบสถ เมื่อปี 2475 โดยมีเกจิอาจารย์ชื่อดัง มาช่วยเหลือจนสำเร็จ ปัจจุบัน พระครูนิทัศน์กิจจาทร เจ้าอาวาส ได้ก่อสร้าง ศาลาทรงไทย กลางน้ำหน้าวัดที่งดงาม

วัดเขาภูคา วัดเขาภูคาจุฬามณี อยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี บนยอดเขาก่อสร้าง พระเกษแก้วจุฬามณี พระพุทธรูปครึ่งองค์ สามารถมองเห็นได้แต่ไกล รอยพระพุทธบาท พระสิทธัตถะ หลวงปู่สงฆ์เป็นผู้นำ ในการก่อสร้าง และพัฒนาวัด จนสวยงาม เป็นที่เลื่อมใส ปัจจุบัน พระอธิการภักดี ปภาโส เป็นเจ้าอาวาส

 

วนอุทยานถ้ำเพชร- ถ้ำทองตาคลี อยู่ที่เขาชอนเดื่อตำบลตาคลี อำเภอตาคลี เกิดขึ้นโดยการรวมตัวของชาวบ้าน ร่วมกันต่อสู้ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ มีเนื้อที่ 4659 ไร่ พบว่ามีถ้ำต่างๆกระจายทั่วเขาแห่งนี้ และพืชสมุนไพรมากมาย ปัจจุบัน นายยุทธนา ทองบุญเกื้อ เป็นหัวหน้าวนอุทยานฯ

ภาพ/ข่าว

ธนิศา (พัช)  สำนักวภูมิภาค PM news TV

 

 

Related posts