นครสวรรค์ // พุทธปฏิบัติถวายพระเจ้าอยู่หัว.

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ที่วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมคณะครู นำคณะนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์มาทำกิจกรรม “พุทธปฏิบัติ”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชรัตนเวที เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานสงฆ์ และคณะพระวิทยากร ให้การอบรม ให้ความรู้ ฝึกบัติธรรม ฝึกทำสมาธิ การบริหารกาย บริหารจิต เจริญปัญญา เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล การปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล การสวดมนต์ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เพื่อการพัฒนานักเรียนทั้งร่างกาย จิตใจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยมีนางชุลีภรณ์ กลิ่นชื่น หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะครูร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม

Sent from my iPhone

ภาพ/ข่าว.  อ. ชาติชาย เกียรติพิริยะ

Related posts