จ.อุทัยธานี…!!@ พิธีจัดงานวันรณรงค์กำจัดตั๊กแตนในแปลงอ้อย…!! ☆☆.

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 ก.ค.2562 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวันรณรงค์กำจัดตั๊กแตนในแปลงอ้อย กล่าวรายงานโดย ร.ท.ทศพล ชัยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งมี นายชนสวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายรังสรรค์ วัฒนาพานิช นายอำเภอบ้านไร่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกร ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน และตำบลวังหินเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

สืบเนื่องจากอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีพื้นที่ปลูกจำนวน 326,923 ไร่ โดยปลูกมากในเขตอำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต อำเภอหนองฉาง อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอทัพทัน และอำเภอหนองขาหย่าง ให้ผลผลิตอ้อยสดประมาณ 3,269,230 ตัน โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ และโรงงานน้ำตาลมิตรเกษตร อำเภอสว่างอารมณ์เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตอ้อยจากเกษตรกร เพื่อแปรรูปเป็นน้ำตาลทราย ปรากฏว่าเมื่อช่วง 11 ก.ค.2562 ที่ผ่านมา มีตั๊กแตนระบาดกัดกินแปลงอ้อยของเกษตรกรที่ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นตั๊กแตนไฮโลไกลฟัส(ตั๊กแตนข้าว)กัดกินแปลงอ้อยของเกษตรกรหมู่ที่ 2,8 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน และหมู่ที่ 4,6 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

วิธีป้องกันและกำจัดในครั้งนี้ โดยใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็ว และมือปราบตั๊กแตนซึ่งเป็นพี่น้องเกษตรกรเข้ามาดำเนินการจับตั๊กแตน ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันกำจัดที่ได้ผล เนื้องจากในช่วงกลางวันตั๊กแตนจะหลบสภาพอากาศที่ร้อนเข้าซ่อนตัวในบริเวณโคนกออ้อย และในวัชพืชทำให้ยากต่อการป้องกันกำจัด ส่วนในช่วงพลบค่ำตั๊กแตนจะขึ้นจากบริเวณโคนกออ้อยมากัดกินใบอ้อยด้านบน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกำจัดตั๊กแตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับตั๊กแตนที่จับได้ดังกล่าวเกษตรกรจะนำไปจำหน่ายในชุมชนของตนเอง ในราคากิโลกรัมละ 100-150 บาท และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี ดังนั้นจังหวัดอุทัยธานีได้ดำนินการควบคุมป้องกันกำจัดตั๊กแตนให้เป็นไปอย่างต่อเนื้องเพื่อลดประชาการของตั๊กแตน ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้อีกด้วย…//

สำเนา ทองศรี ภาพ / วินัย ชำนาญปืน ข่าว/รายงาน 061 – 1828363

Related posts