เชียงใหม่ /// ผอ. สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดการฝึกอบรม “โครงการชีวิตสัตว์ดีขึ้นด้วย Enrichment” (รุ่นที่ 2 ) (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดการฝึกอบรม “โครงการชีวิตสัตว์ดีขึ้นด้วย Enrichment”  (รุ่นที่ 2 )

โดยมี นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และคุณอันญาดา ตุลฤทธิ์เดช หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายฯ

ช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้นำความรู้ที่ได้รับการอบรมฯ ไปใช้ในการทำอุปกรณ์ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ชนิดต่างๆ และสรุปผลการดำเนินงานพร้อมนำเสนอ

ทั้งนี้ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งกล่าวปิดการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น 5 อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว   ปชส.สวนสัตว์เชียงใหม่

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts