เชียงใหม่ // คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และประธานคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุน

เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาให้คำแนะนำ แนวทางในการปรับปรุงหอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ รวมถึงให้คำแนะนำ แนวทางในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารสุจิณโณ และอาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts