นครสวรรค์ // “นายกไพลิน” เชิญร่วมงาน “ประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคลเมืองบนทราวดี” บ้านโคกไม้เดน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

นางไพลินโ ตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เชิญร่วมงาน “ประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคลเมืองบนทราวดี” บ้านโคกไม้เดน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

เมืองโบราณโคกไม้เดนหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเมืองบนโคกไม้เดนน่าจะเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่า “เมืองบน” ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-16 (พ.ศ. 1000-1500) โดยมีลักษณะเป็นรูปรีคล้ายหอยสังข์ ขนาดยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 600 เมตร คล้ายเมืองกำแพงนครปฐม เมืองเสมาจังหวัดนครราชสีมา และเมืองพญาแร่จังหวัดชลบุรี เมืองโบราณเมืองบนแห่งนี้มีคูน้ำ-คันดินล้อมรอบ 3 ชั้น สภาพในปัจจุบันนั้น คูเมืองและกำแพงเมืองชั้นนอกบางส่วนถูกถนนสายเอเชียตัดผ่านทับไปบางตอน และบริเวณนอกเมือง ทางด้านทิศตะวันออกยังพบกลุ่มโบราณสถานซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานของพระสถูปเจดีย์ และบนยอดเขาต่างๆ ที่สำรวจแล้วมีจำนวนถึง 16 แห่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในบริเวณนี้ รวมทั้งยัง ยังมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆ อาทิเช่น รูปปั้นช้าง พญาฉัททันต์ อายุกว่า 1,000 ปี รูปปั้นต่างๆ ได้ถูกนำออกแสดงที่ต่างประเทศโดยนักโบราณคดีชาวอเมริกันและออสเตรเลีย ที่เรียกกันว่า ศิลปะโบราณจากบ้านโคกไม้เดน

 

งานตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคลถือเป็นงานประเพณีตักบาตรด้วยเทียนโพธิ์แห่งเดียวในประเทศไทยในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้น วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลม่วงหัก สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เทศบาลท่าน้ำอ้อย โรงเรียนเขาไม้เดน และชุมชน จัดประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคล เมืองบนทวาราวดี ณ โบราณสถานเมืองบน บ้านโคกไม้เดน ตำบลท่าน้ำ อ้อย อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ในเวลา 07.00-09.00 น. พิธีทำบุญรำลึกถึงบรรพชนเมืองบนโคกไม้เดน และพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขาไม้เดน ในเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เริ่มตั้งขบวนแห่เทียนโพธิ์มหามงคลเมืองบนทราวดีอย่างสวยงามและเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ชมการแสดงชุดรำทวารวดี ตักบาตรเทียนที่พิมพ์เป็นรูปใบโพธิ์ ซึ่งมีพระสงฆ์จำนวน 99 รูปเดินบาตรรับเทียนจากชาวบ้านที่ยืนเรียงแถวมาใส่บาตรกันอย่างคับคั่ง จุดเริ่มแถวจากตีนบันไดเขาไหว้พระ ขึ้นไปบนเขาบนความสูงบันได 199 ขั้น เมื่อการใส่บาตรเสร็จสิ้นก็เริ่มทำการหล่อเทียน จำนวน 9 ต้น (พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป) เพื่อทำเป็นเทียนจำนำพรรษา เปิดลานเทียนลานธรรมร่วมจุดเทียนขอพรพุทธบูชาประจำวันเกิด กราบสักการะโบราณสถานได้ตลอดทั้ง 2 วัน พิธีเปิดงานการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมทางวัฒนธรรมชุด “แสงเทียนส่องธรรมนำพาสู่อารยธรรมทวารวดี เมืองบนโคกไม้เดน”

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ชมการประกวดขบวนรถตกแต่งเทียนพรรษาของชุมชน การแสดงพื้นบ้านของอำเภอพยุหะคีรี (จำนวน 6 ชุด) ชมพิธีทำบุญเช้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขาไม้เดน ร่วมตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคลและหล่อเทียนบนเขาไม้เดน ร่วมกิจกรรมชักประทีบเป็นพุทธบูชาบริเวณลานเทียนลานธรรม เลือกซื้อสินค้า อาหารอร่อย ของดีอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ได้ตลอดทั้งงาน

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts