โครงการชลประทานนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ” ณ สำนักงานชลประทานที่ 3 (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ประธานชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วยนายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ของชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กรมชลประทาน ระยะทางรวม 4.5 กิโลเมตร ณ สำนักงานชลประทานที่ 3 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว     ปชส.โครงการชลประทานนครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts