จ.นครพนม…!!@ พิธีจัดขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พระธาตุพนม…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม นำส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ จัดขบวนแห่เครื่องสักการะเพื่อทำพิธีกล่าวคำถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุพนม พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการแสดง “รำบูชาพระธาตุพนม” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม

วิถีไทย วิถีชีวิต ของชาวอำเภอธาตุพนม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของบ่ายวันเสาร์สำหรับวันเสาร์นี้เป็นการแสดงของนักแสดงจากตำบลพระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม ที่มีความสวยงามอ่อนช้อย และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นที่ได้จัดนำมาแสดงครั้งนี้ และหลังจากการรำบูชาองค์พระธาตุพนมแล้วยังได้ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนมพร้อมกับคณะนางรำ ส่วนราชการ และประชาชนที่มาร่วมชมการแสดงในครั้งนี้ด้วย

…วิภาวรรณ สงวนพันธุ ภาพ/ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts