นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เร่งดำเนินการ “ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย” ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  เร่งดำเนินการ  “ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย”

พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย อสม. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และประชาชนชุมชน ร่วมทำกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนของตนเอง

มาตรการ 5 ป.และ 1 ข.
1. เปลี่ยน = เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง

  1. ปิด = ปิดภาชนะ น้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดหลังการตักใช้น้ำทุกครั้งเพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
  2. ปล่อย = ปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว, ถังซีเมนต์เก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีในบ้าน และในโรงเรียน
  3. ปรับปรุง = ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน เก็บภาชนะหรือวัสดุที่น้ำขังได้ออก ไม่ให้เป็นที่เกาะพักและวางไข่ของยุงลาย
  4. ปฏิบัติเป็นประจำ = ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย

และ 1 ข. ไข่ยุงลาย
เนื่องจากยุงลายจะไข่เหนือระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร เมื่อมีน้ำมาเติมจนท่วมหลังไข่ จะฟักตัวเป็นลูกน้ำแต่หากไม่มีน้ำมาเติมจนท่วมก็จะแห้งติดผนังภาชนะอย่างนั้น เมื่อมีน้ำมาท่วมเมื่อใด ไข่ก็พร้อมแตกตัวเป็นลูกน้ำภายใน 30 นาที จึงขอใช้ใยขัดล้าง หรือ แปรง ชนิดนุ่ม และทิ้งน้ำที่ขัดล้างนั้นบนพื้นดิน เพื่อให้ไข่แห้งตาย ไม่ควรทิ้งลงท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งน้ำใสนิ่ง ทำให้ไข่บางส่วนรอดจนเจริญเป็นลูกน้ำและยุงลายได้

ภาพ/ข่าว     ปชส.ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

 

Related posts