เชียงใหม่ /// รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย ” (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย ” ซึ่งจัดโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจเรื่องสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว   คณะแพทยศาสตร์ มช

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts