จ.นครพนม…!!@ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”…!!☆☆

7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาแก ต.ดอนนางหงษ์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งยังได้นำ ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และประชาชนบ้านนาแก ต.ดอนนางหงษ์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ร่วมมือ ร่วมใจทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ในบริเวณวัด และพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอธาตุพนม ประธานในพิธียังได้ปลูกต้นไม้ร่วมกับชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย…

วิภาวรรณ สงวนพันธุ์ ภาพ/ข่าว/ รายงาน 093 – 1717897

Related posts