เชียงใหม่ // เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30น.
นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ หน่วยเลือกตั้งสำนักงานที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


เวลา 11.00น. ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ณ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง


เวลา 14.00น. ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ และโรงเรียนอนุบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ธนิศา (พัช)สำนักข่าวภูมิภาค PM newsTV

Related posts