จังหวัดนครสวรรค์…!!@ ชาวบ้านตำบลนาขอม คัดค้านโครงการสร้างฟาร์มสุกร…!!***

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าว ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ 9 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จึงลงพื้นที่

จากการสอบถาม นายณรงค์ พึ่งสำราญ นายสุเทพ พึ่งสำราญ นายสมพวน มากถี่ และนายเสกสันต์ ครองชนย์ แกนนำชาวบ้านหมู่ 9 ซึ่งยืนยันขอคัดค้านโครงการสร้างฟาร์มสุกร ของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่จะสร้างขึ้นในพื้นที่หมู่ 6 ซึ่งการสร้างฟาร์มสุกรนี้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อชาวบ้าน หมู่ 9 และความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

ซึ่ง มีบ้านเรือนอาศัย ทั้งสิ้น 58 ครัวเรือน และประชากร กว่า 230 คน และยังมีวัดอีก 1 แห่ง ซึ่งจะมีผลกระทบกับแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ของชาวบ้านหมู่ 9 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าโครงการสร้างฟาร์มสุกร ตามหลักเกณฑ์ ระยะห่างของการจัดสร้างฟาร์มสุกร ในระเบียบ จะต้องสร้าง อาคาร เพราะเลี้ยง ให้ห่าง จากแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค 1.5 กิโลเมตร ต่อสุกร 500 ตัว และห่างจากวัด 1.0 กิโลเมตร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ได้ออกมาสำรวจ แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค มีระยะห่างจาก ฟาร์มเลี้ยงสุกรเพียง 870 เมตร จากระเบียบต้องห่าง 1.5 กิโลเมตร ซึ่งการสร้างฟาร์มสุกรจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ผลกระทบดังกล่าวมีดังนี้


1.หน้าฝนน้ำที่ไหลลงมาจากเขาช้างฟุบ จะไหลผ่านฟาร์มแห่งนี้ และไหลมารวมที่สระผลิตน้ำประปาของหมู่ 9 ซึ่งชาวบ้าน หมู่ 9 ทั้งหมด ต้องใช้อุปโภค บริโภคตลอดปี 2. เชื้อโรคจะปะปนเปื้อนมากับอากาศและอื่นๆอีกมากมาย 3. ชาวบ้านไม่เห็นด้วยที่จะรอให้ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 4.ไม่ผ่านประชาคมหมู่บ้าน..

.วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts