เชียงราย /// รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และเปิดการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 2562

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และเปิดการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 2562  “เจียงฮายม่วนขนาด” เมื่อบ่ายวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ลานวิดีโอวอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย  โดยมี นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายวิศิษฏ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประกวด ประชาชน ตลอดทั้ง สื่อมวลชนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมอย่างคับคั่ง เพื่อร่วมลุ้นผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด” จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงราย และเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินงานโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายด้วยการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากช่างภาพทั่วสารทิศ ส่งภาพถ่ายร่วมประกวดกว่า 70 ภาพ

สำหรับช่างภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณกรัณวิณัฐ วงษ์ไชยมูล โดยใช้ชื่อผลงาน แอ่วเจียงฮายม่วนใจ รับเงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ คุณพรทิวา พิณสาร ชื่อผลงาน ม่วนต๋า เย็นใจ๋ รับเงินสด 5,000 บาทพร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณชนินทร์ แซ่ฟุ้งชื่อผลงาน แสงแรก ณ ผาตั้ง รับเงินสด 3,000 บาทพร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ คุณทนุชาพล นาคเอี่ยม ชื่อผลงานเชียงรายเมืองศิลป์ เมืองสุข และคุณธวัชชัย ฐานดี ชื่อผลงาน มิติแห่งธรรม รับเงินสดรางวัลละ 1,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

ทั้งนี้ สำหรับผลงานถ่ายภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายในการนำไปเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายต่อไป

Related posts