เชียงใหม่ // โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ และทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

จากการที่สำนักงานประกันสังคม ได้มอบสิทธิประโยชน์ใหม่ แก่ผู้ประกันตนทั่วประเทศ คือ การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม ที่ไหนก็ได้ โดยมีเงื่อนไขและเกณฑ์การตรวจตามช่วงอายุที่ได้กำหนดไว้ โรงพยาบาลลานนา ในฐานะเป็นองค์กรเพื่อสุขภาพ และเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีผู้ประกันตนมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้ประกันตน มาใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปี และสิทธิทันตกรรมดูแลช่องปาก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร ?

การตรวจร่างกายประจำปี ความสำคัญเพื่อเป็นการค้นหาโรคที่แฝงอยู่ในร่างกายเรา ทั้งแบบมีอาการและแบบที่แฝงอยู่โดยไม่มีอาการ โดยโรคบางโรครู้ก่อนล่วงหน้า สามารถรักษาให้หายขาดได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ เมื่อทราบแล้วจะได้หาวิธีปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีขึ้น และควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจเพิ่มเติมในภายหน้า

1. การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้
ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง หากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก ตัวอย่างเช่น การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจสารเคมีในเลือด เช่น ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด และการทำงานของไต เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่พบบ่อยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ

2. การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
สิทธิทันตกรรมของผู้ประกันตน การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน พร้อมขูดหินปูน มูลค่า 900 บาท สิทธินี้สามารถใช้ได้ทุกปี เพื่อตรวจหาความผิดปกติ และดำเนินการรักษาอาการตามขั้นตอนต่อไป

” สิทธิประกันสังคมของคุณใช้ให้คุ้มค่า ตรวจสุขภาพประจำปี และทันตกรรม ”

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกันตน เข้ามาใช้สิทธิในการตรวจสุขภาพ (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์และเงื่อนไขช่วงอายุ) และทันตกรรม เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิ์ และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนา

“เงินประกันสังคมที่จ่ายไปทุกเดือนจะได้มีคุณค่า และเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณตลอดไป”

อย่าลืมเข้ามาใช้สิทธิ์ของท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดวันเข้าตรวจได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134-777
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน ประกันสังคม โทร.1566

Related posts