นนทบุรี. /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์นำคณะ ร่วมสัมมนา รูปแบบการพัฒนาใหม่เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและเศรษฐกิจ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ ศูนย์ประชุมโรงแรมริชมอนด์สไตลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ , นายสันติ คุณาวงศ์.

นางสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์, นายเจษฎา ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ร่วมในการประชุมนานาชาติวิชาการผังเมืองครั้งที่ 5 ปี 2562 “การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยข้อตกลงร่วมกันของสังคม รูปแบบการพัฒนาใหม่เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและเศรษฐกิจ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมริชมอนด์สไตลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลประกอบการวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้านต่างๆ ของเทศบาลนครนครสวรรค์

ภาพ/ข่าว    ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts