สพร.8 นครสวรรค์ ต้อนรับคณะติดตาม ชมรม TO BE NOMBER ***

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ ถุงทอง ผอ.กลุ่มงานประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจริงในพื้นที่ และเก็บคะแนน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 รวมทั้งการติดตาม และให้คะแนนการประกวดฯ ในสถานประดิบการ จำนวน 2แห่ง ได้แก่ บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัดสาขานครสวรรค์ และบริษัทเอ็นไวรอนพัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง…

Related posts