จังหวัดนครสวรรค์ …!!@ โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนคา หมู่ที่ 1 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ในเวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย พร้อมคณะได้เดินทาง ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย คือนายสันติ สุขแจ่ม และนางละเอียด คุ้มครอง ชาวบ้านตำบลดอนคา โดยมี นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก และนางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก นายสุเมธ มั่นมี สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก นายสมศักดิ์ ประภาชัยมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา นายสมเกียรติ ประภาชัยมงคล กำนันตำบลดอนคา ให้การต้อนรับ

หลังจากนั้นเวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เดินทางมาเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนายวิเชียรจูห้อง นายอำเภอท่าตะโก กล่าวต้อนรับ นายสมเกียรติ ประภาชัยมงคล กำนันตำบลดอนคา กล่าวสรุปข้อมูลการปกครอง ข้อมูลทั่วไป ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนชาวตำบลดอนคา นายสมศักดิ์ ประภาชัยมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา กล่าวสรุป รายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก เข้าร่วมโครงการ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะได้มอบเงินสงเคราะห์แก่เด็กนักเรียนยากจนจำนวน 20 รายๆ ละ 1,000 บาท และมอบเงินสงเคราะห์ แก่ผู้ยากไร้และไร้ที่พึ่ง 20 รายๆ ละ 2,000 บาท มอบถุงธารน้ำใจแก่ผู้ยากไร้จำนวน 150 ชุด หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะ ได้เดินเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ที่มาออกบูธ บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ ในบริเวณ โรงเรียนวัดดอนคา..

. วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/ รายงาน 093 171 7 8 9 7

Related posts