เชียงราย //. แถลงรายละเอียดในด้านความพร้อมในการจัดเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019 เ

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย กลุ่มคนรักกาแฟเชียงราย และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ร่วมกันแถลงรายละเอียดในด้านความพร้อมในการจัดเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019 เมื่อเช้าวันพุธที่ 22 พ.ค.62 ที่ร้านกาแฟ Inspire by princess ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง โครงการกำลังใจในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี

การแถลงรายละเอียดในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟ ด้วยการพัฒนาให้เป็นเมืองหลักในการขนส่ง การติดต่อค้าขาย การเจรจาทางธุรกิจ การเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชาและกาแฟ เพื่อยกระดับขับเคลื่อนและขยายผลสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมชาและกาแฟในประเทศให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ตลอดทั้งสร้างพันธมิตร และเครือข่ายการวิจัยที่เกี่ยวกับชากาแฟทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้แบบครบวงจร สำหรับการจัดกิจกรรมตลอดเดือนกรกฎาคม ซึ่งได้กำหนดให้เป็นเดือนแห่งชาและกาแฟของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งหมายให้เกิดการรับรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย ให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย และกระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งเดือน ดังนี้ คือ

สัปดาห์ที่ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัวงานเดือนแห่งชากาแฟ (Tea & Coffee Month) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ร่วมกับกลุ่มคนรักกาแฟเชียงราย และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ด้วยการเผยแพร่เมนูแนะนำจากร้านกาแฟเชียงรายกว่า 40 ร้านให้นักท่องเที่ยวได้ชิม พร้อมประทับตราสัญลักษณ์ครบ 6 ตรา เพื่อรับของที่ระลึกและลุ้นรับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

สัปดาห์ที่ 2 โครงการประชุมนานาชาติ Tea & Coffee International Symposium 2019 และการประชุมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมชากาแฟในกลุ่มอาเซียน +6 (ASEAN +6 on Tea and Coffee Business Summit) ในระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสถาบันชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับกรมวิชาการ และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis ) สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ และสำนักงานจังหวัดเชียงราย พร้อมต่อเนื่องด้วยการจัดงาน Chiang Rai – ASEAN Coffee & Tea Festival 2019 ในวันที่ 12 ถึง 16 ก.ค.62 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

สัปดาห์ที่ 3 เจริญสติกับการดื่มชา (Tea and Mindfulness) ในระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค.62 จัดที่ศูนย์ประชุมวิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และคณะศิษยานุศิษย์ โดยจะมีกิจกรรมเจริญสติกับการดื่มชา ธรรมะจากถ้วยชา เพื่อส่งเสริมและฝึกฝนจิตใจของผู้ดื่มให้จิตเป็นสมาธิ

สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ โดยสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ร่วมกับพันธมิตร และกิจกรรม Workshop Trip ภายใต้ชื่อ Forest Tea Artisan Ep.1 สีสันแห่งชาในวันที่ 26 ถึง 28 ก.ค.62 โดย สวรรค์บนดิน และไร่รื่นรมย์ สร้างสรรค์เมนูจากยอดใบชาอินทรีย์ในป่า ที่บริเวณหมู่บ้านหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบรรดาผู้ชื่นชอมและนิยมดื่มชาและกาแฟ รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019 เทศกาลที่จะทำให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์แห่งชาและกาแฟ แบบเชียงรายแต้ แต้ ได้ครบทุกมิติอย่างลึกซึ้งและประทับใจในมนต์เสน่ห์และความน่าอัศจรรย์จากชาและกาแฟแท้ของไทย

Related posts