จ.อุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดโครงการ”สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”…!! ☆☆.

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว
เมื่อเวลา 09.09.น.ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดห้วยเปล้า ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการ”สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” กล่าวรายงานโดย นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุทัยธานี และเป็นผู้บริหารโครงการ “สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี”

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายอาคม แย้มนวน นายอำเภอลานสัก รองประธานกรรมการ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนกว่า 1,000 คน


นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวในพิธีโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ในวันนี้ว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้ดำเนินงานตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวิชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากา ชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน ที่อยู่ห่างไกลซึ่งเด็กควรได้รับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพอนามัย การให้ความรู้ การเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันในนามของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และพันธมิตรผู้ร่วมโครงการ…

สำเนา ทองศรี ภาพ /.. วินัย ชำนาญปืน ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts