นครสวรรค์ /// “นายกไพลิน” ตรวจดูพื้นที่ น้ำกัดเซาะตลิ่ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ตลาดท่าน้ำอ้อย ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันที่ 14 พ.ค.62 เวลา 09.00น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมด้วย ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกฯ ต้อนรับ นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี และนายปริญญา แก้วมณี ปลัดอำเภอ ตรวจดูพื้นที่ น้ำกัดเซาะตลิ่ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ตลาดท่าน้ำอ้อย ม.5 ต.ท่าน้ำอ้อย  โดยมี ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ นางสงกรานต์ พลีสัตย์ รองปลัดเทศบาล, นายภวัต ชลประทิน หัวหน้าฝ่ายโยธา รก.ผอ.กองช่าง, นายกฤษฎา พนาลิกุล วิศวกร ,นายสุรชัย มรรยาทอ่อน เจ้าพนักงานป้องกันฯ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบสภาพตลิ่งและเตรียมการป้องกันความเสียหายต่อการพังทลายเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น โดยที่ผ่านมานายกไพลิน โตอิ้มได้ประสานของบประมาณ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเรียงหิน ตลอดเขตเทศบาลฯริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง แต่มีเพียงพื้นที่ดังกล่าว ที่ผ่านมาติดปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้

ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เข้าใจดี แต่ขณะนี้นายกไพลิน โตอิ้ม และทุกฝ่ายได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวและสามารถดำเนินการได้ ซึ่งรอเพียงงบประมาณของส่วนเกี่ยวข้อง เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นคุ้งน้ำ จึงเสี่ยงการพังทลายจากน้ำกัดเซาะ และทางเทศบาล ได้ติดตาม  ประสานกรมโยธาฯ  ให้รีบอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่ง ในส่วนนี้โดยเร่งด่วน

ภาพ / สถาพร

ข่าว /  กษิภณ

Related posts