นครสวรรค์ ///. เวลคัมแบคทูสกูล โรงเรียนนครสวรรค์

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ที่หน้ามุข อาคาร 1 โรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ กล่าวทักทายและต้อนรับคณะครู นักเรียน กลับสู่โรงเรียนนครสวรรค์

ซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนกว่า 3,000 คน คณะครูเกือบ 200 คน ร่วมประกอบพิธีเคารพธงชาติ โดยในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนชั้น ม.1 เข้าใหม่จำนวน 12 ห้องเรียน จำนวน 460 คน เป็นนักเรียนในโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 5 ห้อง จำนวน 180 คน นักเรียนทั่วไป 7 ห้อง จำนวน 280 คน ส่วนชั้น ม.4 มีนักเรียน 15 ห้อง จำนวน 604 คน

แบ่งเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ แผนการเรียน พสวท.สมทบ แผนการเรียนพหุภาษา แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้น ม.3 เดิมที่มีความประสงค์จะเรียนต่อที่โรงเรียนนครสวรรค์

ภาพ/ข่าว.   อ. ชาติชาย เกียรติพิริยะ

Related posts