เชียงใหม่ // ร่วมแสดงความยินดีกับคุณระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับคุณระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Related posts