นครสวรรค์ /// ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการเมืองน่าอยู่(สิ่งแวดล้อมยั่งยืน) ปี2559

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลเมืองตาคลี โดยนางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชน แกนนำชุมชน กลุ่มสตรี อสม.ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการเมืองน่าอยู่(สิ่งแวดล้อมยั่งยืน) ปี2559

นำโดยนางรัชนี เอมะรุจิ ประธานคณะกรรมการประเมินโครงการฯ และคณะ ที่มาตรวจประเมินพื้นที่ เนื่องจากเทศบาลเมืองตาคลี ได้ผ่านเข้ารอบการประกวดโครงการดังกล่าว โดยเข้ารอบ 1 ใน 16 เทศบาลขนาดกลาง ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้เทศบาลเมืองตาคลีได้นำคณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี

สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย ตาคลีรายงาน

Related posts