กทม. // เขตสุขภาพที่ 3 เข้าร่วมสนับสนุนทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ ดูแลประชาชนที่เข้าร่วมชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-23.00 น แพทย์หญิงนัทธมน ทองวิชิต นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นางสมศรี เขียวอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน กลุ่มภารกิจทางการพยาบาล พร้อมทีมกู้ชีพโรงพยาบาลฯ ในนามเขตสุขภาพที่ 3

เข้าร่วมสนับสนุนทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ ดูแลประชาชนที่เข้าร่วมชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรณีที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินทีมแพทย์จะช่วยเหลือได้ทันท่วงที ณ บริเวณบ้านพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร

Related posts