เชียงใหม่. //. รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การปฐมนิเทศ​ นักศึกษา​แพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา​ 2562

รศ.นพ.อรรถ​วุฒิ​ ดี​สม​โชค​ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การปฐมนิเทศ​ นักศึกษา​แพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา​ 2562 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้และแนะแนวทางจากคณาจารย์แพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อม​ให้กับนักศึกษาแพทย์ที่ต้องออกไปฝึกปฏิบัติ​งานตามโรงพยาบาล​ต่างๆ เมื่อวันที่ 2 พฤษภ​าคม 2562 ณ ห้องประชุม​ชั้น​ 2 อาคารเรียน​รวม​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

Related posts