เชียงใหม่ // กรมอุทยานแห่งชาติ ห่วงใยคนสู้ไฟป่า ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพ ชุดปฏิบัติงานดับไฟป่า

วันที่ 28 เมษายน 2562 … กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ร่วมตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้มีการดูแลสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า


นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานเรื่องปัญหาไฟป่าในเขตภาคเหนือ และมอบเสบียงอาหารให้แก่ชุดปฏิบัติงานดับไฟป่า พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำ และให้ความสำคัญต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ที่จะต้องมีการปฏิบัติงานลาดตะเวนคอยดูแล ป้องกัน และดับไฟป่าที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ จากการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ทำงานได้ ซึ่งการตรวจสุขภาพนี้ ถือเป็นการตรวจเช็คสุขภาพ และบำรุงขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติงาน โดยได้โรงพยาบาลลานนา ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มาดูแลสุขภาพให้ในครั้งนี้

การตรวจสุขภาพครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลลานนา นำโดยคุณจันทนา จารุเศรณี หน.แผนกลูกค้าสัมพันธ์ และ นพ.วิกรม จิวะชาติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก โรงพยาบาลลานนา ได้ทำการตรวจปอด จมูก คอ วัดค่าออกซิเจนในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจร่างกายพื้นฐาน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานพิเศษดับไฟป่าเชียงใหม่, แพร่, ตาก, เชียงราย และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์, ออบขาน, เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จำนวน 120 นาย

โดยผลของการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ พบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความผิดปกติจำนวน 41 ราย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาจากเรื่องของความดันโลหิตสูง และภาวะอื่นๆ ซึ่งก็ได้แนะนำให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อทำการตรวจและรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป..

//จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts