นครสวรรค์ /// เทศบาลนครสวรรค์ ประชุม กฎบัตรกับการพัฒนาเมืองนครสวรรค์ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กล่าวเปิดการประชุมกฎบัตรนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562 น. ณ ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์

สำหรับกฎบัตรถือเป็นเจตนารมณ์ร่วมของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดอนาคตของเมือง โดยการประชุมยกร่างกฎบัตรนครสวรรค์เป็นการเริ่มต้นเสนอเจตนารมณ์ร่วมของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันกำหนดอนาคตของเมืองนครสวรรค์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทิศทางการพัฒนา การพัฒนาพื้นที่ อาทิ พื้นที่โดยรอบหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (พาสาน)  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความยั่งยืน

การประชุมประกอบด้วย การบรรยาย เรื่องความสำคัญของกฎบัตรนครสวรรค์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนครสวรรค์ โดยนายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมผังเมืองไทย การบรรยาย เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการจัดทำกฎบัตร โดย นายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย ซึ่งขั้นตอนการจัดทำกฎบัตร ประกอบด้วย การทำความเข้าใจกฎบัตรต่อสาธารณะชน การสรุปสภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ความต้องการ ความท้าทาย การร่วมยกร่างเจตนารมณ์ร่วม วิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการพัฒนา และการจัดทำเป้าหมายการพัฒนารายสาขา

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ดร.ภิญโญ นิโรจน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์,สท.สุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์  ,พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ภาพ/ข่าว   ปชส.  เทศบาลนครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts