สพร.8 นครสวรรค์ ร่วมเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ***

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9 (Abilympics Thailand 2019 )

โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขันฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือ ส่งเสริม สนับสนุนคนพิการให้มีใจรักในงานอาชีพ และพัฒนาทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งยังสร้างโอกาสให้แก่คนพิการได้เข้าถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างไร้รอยต่อและเป็นรูปธรรม ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถายันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฯ และส่งคนพิการเข้าแข่งขันฯในนาม สพร.8 นครสวรรค์ จำนวน 20 คน 20 สาขาอาชีพ ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี…

Related posts