นครสวรรค์ // สพร.8 นครสวรรค์ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถ ทักษะในการสื่อสารอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และพร้อมบริการให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 22 -26 เมษายน 2562

โดยมี นายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปะส่วนภูมิ เขต10 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมฯ ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึก และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาค เขต10 จังหวัดนครสวรรค์…

Related posts